Syfte

Förstudie - Ett steg till

-Att marknadsföra Vännäs och Nordmalings kommuns landsbygd, som en turist-, rekreations- och boendemiljö genom att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att vandra/cykla och ha organiserade vandringar/pilgrimsvandringar i närområdet kring Pengsjön.