Samarbete Åbrånet

Tänker ni äta på Åbrånets café och vill ta en halv eller heldag och göra något inspirerande tillsammans?

Fundera gärna över:
Vad vill ni få ut av dagen?

Exempel på syfte för dagen:
Göra något roligt tillsammans, lära känna varandra bättre, inspiration, rekreation, reflektion, uppmuntran, feedback, utmaning, bygga ”ihop arbetslaget” eller annat.

Möjliga erbjudanden som skräddarsys efter era behov och önskemål:
-samtal, livsnära samtal/arbetsnära samtal
-vandring eller pilgrimsvandring
-kreativa övningar med upplevelsebaserat lärande
-kreativt skapande, t ex återbruk

 Nedan finns tre paket att utgå ifrån.

 ”Viktigt på riktigt” Vad är viktigt egentligen? Vad är viktigt på riktigt?
En temadag med kreativa övningar och skapande till inspiration, reflektion och rekreation.
9. 00 Fika
9.45-12.00 Tema Viktigt på riktigt”
Uppstart Värderingsövningar
Eget arbete utifrån en frågeställning. Måla, Skapa-Återbruk
Skriva
Dela
12.00 Lunch

 ”Arbetsnära samtal”
Hur bygger vi en bra arbetsmiljö? Hur kan vi lyssna på varandra?
En temadag där vi provar olika verktyg för att hitta en bra dialog med kollegial feedback och handledning.
9. 00 Fika
9.45-12.00 Tema Arbetsnära samtal”
Uppstart Goda exempel
Prova på i mindre grupper
Erfarenhetsutbyte
12.00 Lunch

”Livspusslet”
Hur får vi till en bra rytm i livspusslet? Hur hittar vi balansen i livet?
En temavandring med inspiration av pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
9. 00 Fika
9.45-12.00 Tema ”Livspusslet”
Uppstart
Vandring
Delande
12.00 Lunch

Välkommen att kontakta mig klicka här!