Mål

Förstudie - Ett steg till

-Rekognosera i närmiljön, vilka vandringsalternativ och rastplatser som är möjliga. Leta fram äldre kartor för att finna igen äldre stigar som knyter samman befintliga stigar som finns på kartan idag. Kontakta skogs- och markägare, fiskeföreningar i Pengsjö och Joelsjöarna och byaföreningar i Pengsjö och Hörnsjö för samverkan och överrenskommelser kring rastplatser och enskilda mindre vägar och stigar.

-Ta reda på vad som ingår i allemansrätten vid organiserde vandringar.

-Kontakta möjliga samverkanspartners; Åbrånet, Gården London, Pengsjögården, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda, kyrkorna i Vännäs m fl när det gäller samverkan kring organisation av vandringar, förtäring och boende.

- Komplettera kompetensen omkring pilgrimsvandring. Kontakta nationella pilgrimsföreningar bl a Riksföreningen Pilgrim i Sverige som även driver nationell förstudie med medel från Jordbruksverket för samordning, infrastruktur och marknadsföring, gällande pilgrimsvandringar.

-Hitta en fortsättning på förstudien – Ett steg till med en tydlig idé/plan med stabil organisation och ekonomisk bärighet inom projekttiden.