Om förstudien

Ett steg till

Ett steg till – En förstudie av Vännäs Landsbygdsråd

Vännäs Landsbygdsråd har fått beviljat medel från Urnära (EU.s strukturfonder) för att genomföra förstudien ”Ett steg till” fram till 30 juni 2014.  Projektledare-Anna Gradin.

Syfte – Ett steg till

-Att marknadsföra Vännäs och Nordmalings kommuns landsbygd, som en turist-, rekreations- och boendemiljö genom att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att vandra/cykla och ha organiserade vandringar/pilgrimsvandringar i närområdet kring Pengsjön.

Målgrupp – Ett steg till

Föreningar, organisationer och företag som finns i närområdet. (Vännäs och Nordmalings kommun.)

Skogs- och markägare, fiskeföreningar i Pengsjö och Joelsjöarna och byaföreningar i Pengsjö och Hörnsjö. Åbrånet, Gården London, Pengsjögården, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och kyrkorna i Vännäs.

Bakgrund – Ett steg till

-Vännäs landsbygdsråd verkar för en levande landsbygd i kommunen. Här finns en bra boendemiljö för alla åldrar, dels för de som väljer att bo året om och för de som väljer att bo på landsbygden sommartid. Landsbygden har också mer att erbjuda människor som tillfälligt passerar t ex som turister.

-Forskning visar att skog, sjö och åker i kombination är en mycket gynnsam miljö att vistas i, så landsbygden är attraktiv ur ett folkhälsoperspektiv. Närområdet kring Pengsjön är en sån miljö med sjö, åker och skog. Det finns mindre enskilda vägar, skogsvägar och stigar som används och har använt tidigare.

-Olika aktiviteter för reflektion, paus och rekreation efterfrågas i större utsträckning idag som motvikt till människors upptagna liv och ett alltmer stressat samhälle. Att pilgrimsvandra upptäcks idag av allt fler människor. En folkrörelse som lockar människor i olika åldrar och från olika sammanhang att ge sig ut och vandra. Intresse för vandringar/pilgrimsvandringar ökar starkt internationellt, nationellt och lokalt. I Umeåregionen har några enstaka pilgrimsvandringar över dagen arrangerats med mersmak. Många människor söker denna form av aktivitet som bygger på sju nyckelord: bekymmerslöshet, långsamhet, enkelhet, tystnad, andlighet, frihet och delande.

Även möjligheterna att cykla i naturen efterfrågas i allt större utsträckning.

- Kulturhuvudstadsåret 2014 är en möjlighet att marknadsföra landsbygden och dess möjligheter på ett kraftfullare sätt med ett attraktivt utbud på aktiviteter och arrangemang.

Mål – Ett steg till

-Rekognosera i närmiljön, vilka vandringsalternativ och rastplatser som är möjliga. Leta fram äldre kartor för att finna igen äldre stigar som knyter samman befintliga stigar som finns på kartan idag. Kontakta skogs- och markägare, fiskeföreningar i Pengsjö och Joelsjöarna och byaföreningar i Pengsjö och Hörnsjö för samverkan och överrenskommelser kring rastplatser och enskilda mindre vägar och stigar.

-Ta reda på vad som ingår i allemansrätten vid organiserde vandringar.

-Kontakta möjliga samverkanspartners; Åbrånet, Gården London, Pengsjögården, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda, kyrkorna i Vännäs m fl när det gäller samverkan kring organisation av vandringar, förtäring och boende.

- Komplettera kompetensen omkring pilgrimsvandring. Kontakta nationella pilgrimsföreningar bl a Riksföreningen Pilgrim i Sverige som även driver nationell förstudie med medel från Jordbruksverket för samordning, infrastruktur och marknadsföring, gällande pilgrimsvandringar.

-Hitta en fortsättning på förstudien – Ett steg till,  med en tydlig idé/plan med stabil organisation och ekonomisk bärighet inom projekttiden.