Strömbäck Bibliodrama med vandring 24-27 juni

Bibliodrama med vandring

Foto.Lotta Geisler

”Och Gud såg att det var gott”
                          
Midsommartid. Blomsterprakt.
Naturen spritter av liv.
Och Gud vilade på sjunde dagen
när han skapat världen.
Stillhet, kreativ vila och återhämtning.

Välkommen att delta i en kreativ workshop med bibliodrama: enkla rollspel, skrivande, skapande och gemensam reflektion. Vi vandrar även med bibliodrama i den vackra naturen runt Strömbäcks folkhögskola.

24 -27 juni 2014, tis kl 17 till fre kl 15
Strömbäcks folkhögskola, 18 km från Umeå.

Ledare:
Anna Gradin, dipl bibliodramaledare och pedagog
Birgitta Walldén, dipl bibliodramaledare och dipl psykodramatiker

Kostnad inklusive mat och boende: 2 490 kr- del i dubbelrum och 2 940 kr – enkelrum, för dig som har arbetsgivare som betalar.  2 190 kr – del i dubbelrum och 2 640 kr – enkelrum för dig som betalar privat.

Anmälan:  www.sensus.se/umea Bindande anmälan senast 19 maj. Avbokning efter detta datum endast vid sjukdom. Ange specialkost. Begränsat deltagarantal.

Info: Anna Gradin, anna.gradin@folkbildning.net eller 070 60 60 129
Bibliodramasällskapet i Sverige, Ålidhems, Tegs och Hörnefors församlingar
Luleå stift                                                                                                                                               Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda