Bakgrund

Förstudie - Ett steg till

lamm

-Vännäs landsbygdsråd verkar för en levande landsbygd i kommunen. Här finns en bra boendemiljö för alla åldrar, dels för de som väljer att bo året om och för de som väljer att bo på landsbygden sommartid. Landsbygden har också mer att erbjuda människor som tillfälligt passerar t ex som turister.

-Forskning visar att skog, sjö och åker i kombination är en mycket gynnsam miljö att vistas i, så landsbygden är attraktiv ur ett folkhälsoperspektiv. Närområdet kring Pengsjön är en sån miljö med sjö, åker och skog. Det finns mindre enskilda vägar, skogsvägar och stigar som används och har använt tidigare.

-Olika aktiviteter för reflektion, paus och rekreation efterfrågas i större utsträckning idag som motvikt till människors upptagna liv och ett alltmer stressat samhälle. Att pilgrimsvandra upptäcks idag av allt fler människor. En folkrörelse som lockar människor i olika åldrar och från olika sammanhang att ge sig ut och vandra. Intresse för vandringar/pilgrimsvandringar ökar starkt internationellt, nationellt och lokalt. I Umeåregionen har några enstaka pilgrimsvandringar över dagen arrangerats med mersmak. Många människor söker denna form av aktivitet som bygger på sju nyckelord: bekymmerslöshet, långsamhet, enkelhet, tystnad, andlighet, frihet och delande.

Även möjligheterna att cykla i naturen efterfrågas i allt större utsträckning.

- Kulturhuvudstadsåret 2014 är en möjlighet att marknadsföra landsbygden och dess möjligheter på ett kraftfullare sätt med ett attraktivt utbud på aktiviteter och arrangemang.